Guímid Nollaig agus bliain nua
faoi mhaise oraibh ar fad.

Ag súil bualadh libh ar fad i mí Eanáir!