+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Comhairle na dTuismitheoirí

Tá Coiste na dTuismitheoirí an-ghníomhach agus tacúil againn, a oibríonn go dian chun tacú le daltaí na scoile.
Déanann an scoil cumarsáid le tuismitheoirí trínár dtairseach ar líne do thuismitheoirí, ag tabhairt eolais maidir le tinreamh, iompar (dearfach agus diúltach), measúnuithe, measúnuithe rangbhunaithe, chomh maith lenár bhféilire scoile agus eolas eile. Ar ndóigh, déanaimid cumarsáid le tuismitheoirí mar is cuí le hábhair imní agus tacaíochtaí a phlé.