+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
slider20a
slider20d
slider20c
PageLines-ossary_5.jpg
slider20b
previous arrow
next arrow

Oíche Oscailte / Open Night

Dé Máirt 26ú Meán Fómhair 2023 @7in / Tuesday 26th September 2023 @7pm

Liosta Postála / Join our Mailing List:

>Click here to receive information about our Open Night and admissions as this becomes available<
>Gliogáil anseo chun eolas a fháil faoinár nOíche Oscailte agus ar iontráil nuair a bhíonn sé ar fáil<

Iontráil 2024-25

Oíche Oscailte

Open Night

ár réamheolaire

ár gcur chuige

Ráiteas Misin

Is pobal foghlama é Coláiste Pobail Osraí a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus chomh-mheas. Tugtar faoi dhúshlan an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na ndaltaí.

Cé muid

Meas ar ár dteanga agus ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha.

No events found.

Nuacht & Imeachtaí

Bua Cispheile F19 – U19 Basketball Win

Bua iontach! Coláiste Pobail Osraí's victorious u19 boys team had a strong first outing of the season vs KCVS. Foireann bhuacach Choláiste Pobail Osraí a chuir tús láidir lena séasúir ar maidin inniu. Bua ar scór 40-33 in éadan KCVS. Imirt shlachtmhar ón dá fhoireann....

Turas Staire – Medieval Kilkenny

Turas staire sa chathair mheánaoiseach / History tour of Medieval Kilkenny Bhí ard-lá ag lucht na dara bliana inné agus iad ag tabhairt cuairte ar láithreacha staire thart timpeall na cathrach. Chuamar go dtí Caisleán Chill Chainnigh ar maidin, dhreapamar an...

Rang Céad Bhliana ag Spreagadh na Gaeilge

Buíochas le Bliain 1 agus M.Elaine - a creative way to spell out their love for Gaeilge in this video. Físeán álainn anseo ina ndearna siad a ngrá don Ghaeilge a léiriú go cruthaitheach! #Litearthacht #Gaeilge #PobalGaelach

2nd Year English studying Shakespeare – Drámaíocht sa Bhéarla

2nd Year English students studying Shakespeare: An tseachtain seo, chruthaigh daltaí na dara bliana póstaeir do charachtair ó ‘The Merchant of Venice’, an dráma atá á staidéar acu mar chuid dá scrúduithe sa tSraith Shóisearach. Bhí go leor obair foirne agus...

Gnáthóga na Gaeltachta

Gnáthóga na Gaeltachta - a wonderful gift / Bronntanas álainn ó COGG in úsáid sa rang Tíreolaíochta chun foghlaim a dhéanamh ar phortaigh na hÉireann. Our 3rd Year Geography class gathered information about boglands from the displays. Míle buíochas!

Buíonteagasc / Team Teaching

Ceardlann spreagúil! Engaging session with our staff and Dr. Finn Ó Murchú of Mary Immaculate College on successful team teaching, where collaboration during lessons can enhance learning. This practice is part of the culture of collaboration we've developed through...

Bua ar son an chontae – Well done Ruth

Éacht ollmhór déanta ag Ruth agus í mar bhall d'fhoireann bhuachach Ómra Chill Chainnigh a thug leo an corn sa bhlitzchomórtas forbartha náisiúnta f15 Dé Domhnaigh seo caite. So proud of Ruth who was part of the Kilkenny Amber team who took the trophy in the u15...

Folláine sa teas / Warm-weather wellbeing

A lovely surprise from our support and wellbeing team as they provided everyone in our school with a cool treat during the recent hot weather. Buíochas ollmhór le M.Mairead agus leis an bhfoireann tacaíochta agus folláine as bronntanais a thabhairt do mhuintir na...

Oíche Oscailte – Open Night 2023

Looking forward to welcoming everyone to our school. Please share and spread the word. Roinnigí an fógra le bhur dtoil. Táimid ag tnúth go mór le fáilte ollmhór a chur romhaibh ar fad. Bígí linn! Gach eolas ar iarratais don scoilbhliain 2024-25 / Information on...

Gaeilgeoir na Seachtaine

Cuireadh tús leis an scoilbhliain le tionól scoile. Bronnadh 'Gaeilgeoir na Seachtaine' ar dhalta ó gach bliain. Sheas na daltaí seo go amach toisc go mbíonn siad toilteanach an Ghaeilge a labhairt go bródúil. During the first assembly of the school year some of our...