+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
slider20a
slider20d
slider20c
PageLines-ossary_5.jpg
slider20b
previous arrow
next arrow

Iontráil 2024-25

ár réamheolaire

ár gcur chuige

Ráiteas Misin

Is pobal foghlama é Coláiste Pobail Osraí a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus chomh-mheas. Tugtar faoi dhúshlan an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na ndaltaí.

Cé muid

Meas ar ár dteanga agus ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha.

Nuacht & Imeachtaí

Bliain 6 ag Wibit

Bhí an-lá ag Bliain 6 agus iad ar thuras dheireadh na bliana ag Wibit an tseachtain seo caite!

Gaelbhratach – Irish Flag

Comhghairdeas le Coiste Gaeilge Choláiste Pobail Osraí a bhain an Gaelbhratach amach an tseachtain seo. Bhí ár scoil i measc an 67 scoil ar bronnadh an bratach orthu i gColáiste Mhuire Gan Smál. Our students visited Limerick this week in order to accept the...

Turas Éiceolaíochta agus Surfála / Ecology & Surfing Trip

Bhí lá iontach ag ár mBitheolaithe le déanaí le Scoil Surfála agus Eiceolaíochta Freedom i dTrá Mhór, Co. Phort Láirge. Our senior Biology students had an excellent ecology field trip in Tramore and managed to squeeze in a little surfing. Míle buíochas le Billy agus...

FAMELAB Osraí!

Comhghairdeas le daltaí iontacha ó Bhliain 1 a thug óráid uathu mar chuid de FAMELAB Osraí Dé hAoine! Well done to our excellent First Year students who signed up to give FAMELAB presentations based on a science topic of their choice. Rinne na cainteoirí ar fad cur i...

Bliain 4 ar Thuras Gaisce – TY Gaisce Trip

An Idirbhliain an baint an-spraoi go deo as a dturas Gaisce inniu agus iad ag cadhcáil ar an mBearú. Transition Years having a fantastic time on their Gaisce trip as they kayak on the River Barrow. Buíochas ollmhór le M.Elaine agus M.Peadar agus go n-éirí leo ar lá 2...

Coiste na dTuismitheoirí – Join our Parents’ Council!

Ar mhaith leat, mar thuismitheoir/chaomhnóir, a bheith níos páirtí i bpobal na scoile? As a parent/guardian, would you like to be more involved in our school community? Parents' support and involvement is extremely important - join us. Tá tacaíocht agus...

Oíche Eolais do Thuismitheoirí / Information Evening for Parents – Vápáil/Vaping

Fáilte roimh thuismitheoirí/chaomhnóirí chun na scoile amárach (Céadaoin 24ú Aib.) d'oíche eolais ar an vápáil agus na húdair imní a bhaineann leis an nós sin. Welcoming all parents/guardians tomorrow evening (Wed. April 24th) for an information session on vaping and...

High School Musical trí Ghaeilge!

Buíochas ollmhór le Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín a chuir fáilte Uí Cheallaigh roimh ár mBlianta 1 & 4 chun bheith sa lucht féachana don seó iontach High School Musical trí Ghaeilge. Bhaineamar an-sult as agus rinne daltaí Choláiste Ghlór na Mara...

Bua iontach sa rugbaí ag ár ndaltaí le Kilkenny RFC!

Comhghairdeas lenár ndaltaí Jack Ó Ceallaigh (captaen na foirne), Jesse, agus Jack Ó hAilín a bhí páirteach i bhfoireann bhuacach rugbaí F14 ag an deireadh seachtaine. Ba mhór an onóir do Jack Ó Ceallaigh an corn a ghlacadh mar chaptaen, agus tá sé le feiceáil i...

Comhghairdeas a Ruaidhrí! ‘Allta’ ina mBuaiteoirí Siansa Gael Linn 2024!

Comhghairdeas ó chroí le Ruaidhrí Ó Deá agus a bhanna traidisiúnta 'Allta' a thug leo an lá ag an gCraobh Chomórtas Siansa Gael Linn sa Cheoláras Náisiúnta Dé Sathairn! Fíor-bhródúil as an éacht iontach seo🥳🙌 [gallery size="full"...