+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Imeachtaí Seach-churaclaim

Spreagann Coláiste Pobail Osraí rannpháirtíocht in imeachtaí seach-churaclaim, agus cuireann sé clár cuimsitheach imeachtaí ar fáil. Is iad seo a leanas cuid de na himeachtaí a bhí ar fáil le blianta beaga anuas:

Iománaíocht, Camógaíocht, Cispheil, Peil Ghaelach, Sacar, Leadóg Bhoird, Snámh, Lúthchleasaíocht, Gníomhaíochtaí Allamuigh, Rugbaí Leaiste, Marcaíocht Chapaill, Club Ealaíne, Club Obair Bhaile.

“Tá atmaisféar an dearfach ag an scoil seo agus pobal tacúil de Múinteoirí agus daltaí”
Second year student

Comórtais Áitiúla agus Náisiúnta

 • Eolaí Óg
 • Build A Bank AIB
 • Fiontraí Óg
 • Comórtas Óg-Thuairisceora
 • Oilimpiad Matamaitice na hÉireann
 • Comórtais Filíochta
 • Savour Kilkenny
 • SciFest
 • Comórtas Irish Junior Maths
 • Comórtas Matamaitice IMTA
 • Cócaire Óg na Bliana
 • Gradam Junior Achievements Ireland

Cultúrtha agus Sóisialta

 • Ceolchoirm bhliantúil san Amharclann Watergate
 • Cóir Scoile
 • Turasanna Scoile (Gaeltachta agus thar lear)
 • Bannaí Traidisiúnta – Snagcheoil – Rac-cheoil
 • Clubanna agus Coistí
 • Dáil na Scoile
 • Grúpa Mionchomhlachta
 • Club Grianghrafadóireachta
 • Óráidíocht agus Díospóireacht

Staidéar i ndiaidh scoile agus Club Obair Bhaile

Cuirtear staidéar i ndiaidh scoile maoirsithe ar fáil do ranganna eile ó 4.10in – 5.50in dóibh siúd ar mian leo. Ofráiltear club obair bhaile Do dhaltaí sa chéad bhliain ó 4.00in go 5.00in chun tacú leo agus iad ag tosnú ar an staidéar a dhéanamh.

Ceaintín agus Club Bricfeasta

Tá ceaintín fóirdheontais ar fáil le bia te agus fuar don sos agus don lón gach lá chomh maith le sin tá Club Bricfeasta againn ina bhfuil bricfeasta ar fail gach maidin ó 8.30-8.45r.n.