Curaclam


Cuirimid réimse leathan ábhar ar fáil do dhaltaí uile na scoile.

Sraith Sóisearach

Don tSraith Shóisearach, cuirtear réimse leathan d’ábhair ar fáil. Déantar gach ábhar sa chéad bhliain le blaiseadh ar ábhar ag tús na bliana agus tógtar rogha ábhar ina dhiaidh sin.

Ábhair: Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stáir, Tír Eolas, Fraincis, Gearmáinis, O.S.S.P., O.S.P.S., Eolaíocht, Staidéar Gnó, Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile, Teicneolaíocht Ábhair (Adhmad), Teicneolaíocht, Ceol, Creideamh, Ríomhaireacht agus Corpoideachas.

Ard teist

Cuirtear réimse iomlán ábhar ar fáil don tsraith shinsearach ag brath ar roghnú na ndaltaí sula dtosaíonn siad an chúigiú bhliain.

Ábhair: Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Fraincis, Gearmáinis, Tír Eolas, Bitheolaíocht, Fisic, Ceimic, Stair, Cuntasaíocht, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht, Staidéar Tógála, Ealaín, Ceol, Creideamh, O.S.P.S., Ríomhaireacht agus tuilleadh.

Idirbhliain

Tá clár iomlán againn don Idirbhliain atá ar ard chaighdeán do dhaltaí atá an tsraith shóisearach críochnaithe acu. Tugann an Idirbhliain deis do dhaltaí scileanna a fhorbairt agus rudaí éagsúla a bhlais chomh maith le tógaint ar a gcuid oibre ón tsraith shóisearach.

Tá réimse leathan ábhar ar fáil a chuireann le forbairt an dalta. Ina measc siúd tá an Ghaeilge, Béarla, Matamaitic, Teangacha iasachta, Corp Oideachas chomh maith le blaiseadh an-chuid ábhair eile. Cuirimid a lán roghanna ar fáil. Seo thíos roinnt samplaí don mhéid a bhíonn ar siúl acu.

 • ICT Skills – Microsoft Academy
 • Sábháilteacht Bóthar
 • World Global Schools
 • Young Social Innovators
 • Drámaíocht
 • Oideachas Fiontraíochta agus Mion Chomhaltacht
 • Media Studies
 • Gaisce – Gradam an Uachtaráín
 • Taithí Oibre
 • Ceol agus Cór
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Gar Chabhair
 • Díospóireacht