Applications /Iarratais

Virtual Open Night - Oiche Oscailte Fhíorúil

Thursday 15/10/20 Déardaoin

7pm

LINK HERE _ NASC ANSEO

Bígí linn!

 Link to Open Night

We are now inviting applications for first year 2021. Please fill in the online application through the link below.

You may download a PDF version of the application form here and print and return to the school if you wish.

Tugaimid cuireadh agaibh clárú ar líne tríd an nasc seo thíos nó is féidir libh an fhoirm a íoslódáil agus a líonadh isteach.

Tá teacht ar cóip PDF don fhoirm Iontrála anseo más mian leat é a phriontáil agus a sheoladh isteach chugainn.


Please Apply online here >
Cláraigh ar líne anseo >


Key Dates/ Dátaí tábhachtacha

Applications accepted after/Glacfar le hiarratais tar éis24/09/2020
Closing date for receipt of applications/Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais05/11/2020
Posting of offer (or refusal) of place/Postáil ar litreacha ofrálacha(diúltú)11/11/2020
Confirm acceptance of place before/Dáta ar a chaithfear glacadh le háit roimhe.25/11/2020