+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Applications for enrolment for First Year  2023/2024

Iarratais ar iontráil don Chéad Bhliain 2023/2024

We will be inviting applications for First Year 2023 from Monday 3rd October 2022. Please fill in the online application through the link below when it becomes available.

Tabharfaimid cuireadh agaibh ón Luan 3ú Deireadh Fómhair 2022 clárú ar líne do Bhliain 1 2023 tríd an nasc seo thíos nó is féidir libh an fhoirm a íoslódáil agus a líonadh isteach.

The closing date for applications for First Year 2023 is /  Is é an dáta dúnta d’iarratais do Bhliain 1 2023 ná: 24/10/22

You may download a PDF version of the application form and print and return to the school if you wish. Tá teacht ar cóip PDF don fhoirm Iontrála más mian leat é a phriontáil agus a sheoladh isteach chugainn.


Please Apply online here >
Cláraigh ar líne anseo >


Applications for entry to 2nd-6th Year may be made via the link below.

Is féidir iarratas a chur isteach ar iontráil go Blianta 2-6 sa tríd an nasc seo thíos.

Cóip PDF den fhoirm / A PDF version – You may download and return a completed form in hard copy / Is féidir cóip a íoslódáil agus sheoladh ar ais chuig an scoil más mian leat.

Please Apply here for 2nd-6th Year entry >

Déan iarratas anseo d’iontráil go Blianta 2-6 >

Key Dates / Dataí Tábhachtacha

Applications accepted after/Glacfar le hiarratais tar éis03/10/2022
Closing date for receipt of applications/Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais24/10/2022
Posting of offer (or refusal) of place/Postáil ar litreacha ofrálacha(diúltú)04/11/2022
Confirm acceptance of place before/Dáta ar a chaithfear glacadh le háit roimhe.11/11/2022