+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Applications for enrolment for First Year  2024/2025

Iarratais ar iontráil don Chéad Bhliain 2024/2025

We will be inviting applications for First Year 2024 from Monday 2nd October 2023. Please fill in the online application through the link below when it becomes available.

Tabharfaimid cuireadh agaibh ón Luan 2ú Deireadh Fómhair 2023 clárú ar líne do Bhliain 1 2024 tríd an nasc seo thíos nó is féidir libh an fhoirm a íoslódáil agus a líonadh isteach.

The closing date for applications for First Year 2024 is /  Is é an dáta dúnta d’iarratais do Bhliain 1 2024 ná: 23/10/23

You may download a PDF copy of the Application Form and print and return to the school if you wish. Tá teacht ar cóip PDF don fhoirm Iontrála más mian leat é a phriontáil agus a sheoladh isteach chugainn.


Please Apply online here >
Cláraigh ar líne anseo >


Applications for entry to 2nd-6th Year may be made via the link below.

Is féidir iarratas a chur isteach ar iontráil go Blianta 2-6 sa tríd an nasc seo thíos.

Cóip PDF den Fhoirm Iarratais – PDF copy of the Application Form – You may download and return a completed form in hard copy / Is féidir cóip a íoslódáil agus sheoladh ar ais chuig an scoil más mian leat.

Please Apply here for 2nd-6th Year entry >

Déan iarratas anseo d’iontráil go Blianta 2-6 >

Key Dates / Dataí Tábhachtacha

Applications accepted after/Glacfar le hiarratais tar éis02/10/2023
Closing date for receipt of applications/Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais23/10/2023
Posting of offer (or refusal) of place/Postáil ar litreacha ofrálacha(diúltú)07/11/2023
Confirm acceptance of place before/Dáta ar a chaithfear glacadh le háit roimhe.17/11/2023