+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Applications for enrolment for First Year  2022/2023

Iarratais ar iontráil don Chéad Bhliain 2022/2023

Virtual Open Night - Oiche Oscailte Fíorúil

Individual Visits – Spaces remaining on Saturday 16th.

We can offer you a private meeting in our school on Saturday 9th or Saturday 16th October, which you pre-book through the link below. / Is féidir linn cruinniú phríobháideach a thairiscint duit sa scoil Dé Sathairn an 9ú nó 16ú Deireadh Fómhair, le cur in áirithe tríd an nasc seo thíos.
Link: https://bit.ly/3mr2l7t

We are now inviting applications for first year 2022. Please fill in the online application through the link below.

You may download a PDF version of the application form here and print and return to the school if you wish.

Tugaimid cuireadh agaibh clárú ar líne tríd an nasc seo thíos nó is féidir libh an fhoirm a íoslódáil agus a líonadh isteach.

Tá teacht ar cóip PDF don fhoirm Iontrála anseo más mian leat é a phriontáil agus a sheoladh isteach chugainn.


Please Apply online here >
Cláraigh ar líne anseo >


Key Dates / Dataí Tábhachtacha

Applications accepted after/Glacfar le hiarratais tar éis13/09/2021
Closing date for receipt of applications/Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais04/11/2021
Posting of offer (or refusal) of place/Postáil ar litreacha ofrálacha(diúltú)10/11/2021
Confirm acceptance of place before/Dáta ar a chaithfear glacadh le háit roimhe.18/11/2021