+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Please join us next Thursday the 15th October at 7pm for our Virtual Open Night. If you have any queries please feel free to contact us through the office at 056)7764557 or by email at oifig@osrai.ie We are here to answer any of your queries and can arrange a school visit once for small groups restrictions are eased.
All information as well as our prospectus is available on www.osrai.ie/applications

Bígí Linn an Oíche Déardaoin an 15ú Deireadh Fómhar ag 7in d’ár Oíche Oscailte Fhíorúil. Má tá aon cheisteanna agaibh táimid ar fáil ar (056)7764557 agus ag oifig@osrai.ie . Táimid anseo chun aon aon bhuairt nó eolas a thabhairt daoibh faoi an aistriú ón mbun leibhéal go dí an iar bhun leibhéal. Gach eolas ar fáil ar ár suíomh thuas.