+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Foghlaim idirghníomhach inné ag lucht na tríú bliana agus iad ar thuras staire in Inis Córthaidh! Interactive learning yesterday by the third years while on a history trip in Enniscorthy! 🏰🤺🗡️⚔️
Bhí ról lárnach ag muintir Loch Garman 🟡🟣 sa réabhlóid 1798 agus bhí an t-ádh linn dul go dtí an tIonad Réabhlóide sa mbaile i dteannta leis an láthair chatha í féin ar Chnoc Fhíodh na gCaor! ⛰️ Cailleadh thart ar 1500 saol laistigh de lá amháin, ceann de na cathanna deireanacha ba mhó in Éirinn.
The people of Wexford played a central role in the 1798 revolution and we were lucky enough to go to the Revolution Center in the town in addition to the battlefield itself on Vinegar Hill! About 1500 lives were lost within one day, one of the last major battles in Ireland.
Between those two locations, we visited Enniscorthy Castle, where we added to our medieval knowledge up to the present day. 😍 Idir an dá láthair siúd, bhuaileamar isteach chuig Caisleán Inis Córthaidh, áit ar chuireamar lenár n-eolas meánaoiseach go dtí an lá atá inniu ann.
#BarrFeabhaisSanOideachas