+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

A great opportunity for our 5th Year French class to use their language skills in Kilkenny Castle recently with M.Rebecca! Bhí deis iontach ag an rang Fraincise i mBliain 5 chun barr feabhais a chur ar a scileanna teanga ar thuras i gCaisleán Chill Chainnigh le M.Rebecca le gairid.