+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Deontas beag chun cabhair a thabhairt do dhaltaí atá ag freastal ar Choláiste Samhraidh Gaeltachta. Small grants available to aid Coláiste Pobail Osraí students who attend an Irish Summer College
 
Pota beag airgead (€1,200) le bronnadh mar thacaíocht do dhaltaí atá ag freastal ar chúrsaí Samhraidh Gaeilge i mbliana.
Roinnfear an pota idir na hiarratais ar fad nó má tá barraíocht iarratais déanfar tarrac ar. Íocfar an t-aireagal nuair a seoltar isteach admhálacha.
Má tá spéis agat ann líon an fhoirm thíos roimh 01/07/18 agus seol an admháil.
We have a small pot of money (€1,200) available to be shared out to aid students who are currently enrolled in the Coláiste and who attend an Irish Language college this summer.
The pot will be shared out between all suitable applicants or if we have too many applications we will conduct a draw.
Money will be paid out on production of receipts. I
f you are interested please fill the questionnaire below before 01/07/18 and send receipts to office.