+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bhí ríméid ar phríobh-oide Choláiste Pobail Osraí Cathnia Ó Muircheartaigh i dtaobh na torthaí a baineadh amach sa scoil.  Mhol sé micléin agus múinteóirí araon as ucht a gcuid obair chrua agus diongmháltacht.   “Tá áthas orainn gur bhain beirt donár daltaí 10 A amach, ach táimid bródúil, freisin, as na torthaí uille iontacha a fuarathas.”  “De thoradh méid bheag na scoile, tá aithne mhaith againn ar gach uille dalta agus déanann muid tréan iarracht cúnamh a thabhairt dóibh a achmhainneacht a shroicheadh.  Bhí sé iontach flúirse A a fheiscint á ghnóthú ag codán mhór dos na daltaí i réimse fhorleathan ábhair.  Tá muid sásta leis go bhfuil na daltaí ag socrú isteach go maith ar an idirbhliain agus iad ag tnúth le páirt a ghlacadh sna comórtaisí éagsúla atá ag druidim linn ar nós an Eolaí Óg agus YSI.

Guímid bliain mhaith orthu ar fad.

Coláiste Pobail Osraí. Junior Cert Results.
Coláiste Pobail Osraí Principal Cathnia Ó Muircheartaigh said that he
was delighted with the results achieved in the school. He praised the
students and teachers for all their hard work and dedication.  “We are
delighted that two of our students achieved 10 A’s
, but we are also
proud of all the great results attained, reflecting the hard work and
dedication of both the students and teachers alike.” He went on to say
that “Because we have a small, intimate school here, we know each
individual student and strive that each will reach their full
potential. It was fantastic to see the huge percentage of students
achieving a considerable amount of A’s in many subjects
.”
He was also glad that the students have settled well into transition
year and are eagar to participate in the many upcoming competitions
such as the YSI and Young Scientists.
Guímid bliain mhaith orthu ar fad.finance companies personal loans