+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

We were honoured to welcome judges of the Supreme Court to Coláiste Pobail Osraí, as they spoke with students and staff giving their insight into the world of law.

Ba mhór an onóir dúinn fáilte a chur roimh bheirt bhreitheamh ón gCúirt Uachtarach, an Breitheamh Iseult O’Malley agus an BreitheamhPeter Charleton, chun na scoile an tseachtain seo. Labhair siad leis na daltaí agus na múinteoirí faoina gcuid oibre.

Míle buíochas leo!