+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Is é inniu an lá tábhachtach ‘Restart A Heart’ – a day for raising awareness of CPR and how important it is for us all to know how we can save a life using just our hands. Rinne Múinteoirí Caoimhe agus Gemma cúrsa athbheochan chardascámhógach (ACS) anuraidh, agus muid ag súil sin a mhúineadh do dhaltaí na scoile go luath. Mar chuid den traenáil sin, fuair an scoil an léarscail álainn seo, a thaispeánann 4 bhealach siúlóide, ón Irish Heart Foundation.
Some of our teachers took a training course in CPR last year and we look forward to rolling it out to our students soon. The school has received this beautiful map from the Irish Heart Foundation as part of that training. It displays 4 walking routes that our students and teachers can follow. It is hugely important for students to get fresh air (in the current circumstances especially!). We are hugely grateful to the Irish Heart Foundation for taking the time to construct this specifically for our school.
Tá sé fíor-thábhachtach go bhfaigheann na gach duine aer úr, go háirithe sna cúinsí seo. Is féidir le múinteoirí dul ar shiúlóidí lena gcuid daltaí ag leanacht na bealaí seo. Buíochas ó chroí leis an Irish Heart Foundation agus le M.Caoimhe as an am a thógáil chun é fad a chur i gcrích!