+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bhí deis iontach ag daltaí i mBliain 5 chun cur lena gcuid eolais faoi theanga na Gaeilge agus na deiseanna atá ar fáil léi. Our 5th Year classes heard all about the opportunities available through the Irish language during a webinar with Eve Ní Bhraoin from Conradh na Gaeilge recently. They took part in an interactive presentation, and gleaned some interesting facts about the use of Irish online (64.2 million views of #Gaeilge on TikTok – Cé a cheapfadh é?!) They also heard from people who are using the language in their professional lives, and about the door that fluency in the language could open for them. Among the many areas covered were the law, media, translation and interpreting in Europe, and many more. 

Bhí cur i láthair idirghníomhach ar siúl, agus roinnt fíricí spéisiúla á roinnt ann chomh maith. Tugadh deis dóibh éisteacht a thabhairt le daoine a úsáideanna an teanga go laethiúil ina gcuid gairmeacha beatha, agus léargas a fháil ar an gcaoi a thugann líofacht sa teanga deiseanna breise dóibh. I measc na gcineálacha gairmeacha a luadh, bhí daoine a oibríonn sa dlí, sna meáin, san aistriúchán agus ateangaireacht san Eoraip, agus níos mó. B’iontach an deis d’ár ndaltaí é!!