+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

A huge thanks to parents, past pupils and members of the community who presented at our Careers’ Seminar, and to Coiste na dTuismitheoirí and Múinteoir Mairead who organised the morning. It will be beneficial to our senior students as they make decisions on further studies and careers in the coming years.

Buíochas ollmhór do gach tuismitheoir, iardhalta, agus ball pobail a thug am agus eolas uathu sa seimeanár tairbheach seo a d’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí agus M.Mairead. Bhain na daltaí sinsearacha an-tairbhe as agus cabhróidh sé go mór leo amach anseo!

Thanks to / Buíochas le:

 • Darina de Róiste (Dlíodóir / Solicitor)
 • Louise Pembroke (Síceolaí / Psychologist)
 • Artur Banaszkiewicz (Staidéar ar leigheas & Tréidliacht / Medicine & Veterinary science)
 • Liz Anne Lane (Tréidlia / Veterinarian)
 • Charlie Brand (Teilifís, Scannáin & Síceolaíocht / Television, Movies & Psychology)
 • Frankie Hughes (Staidéar Foirgníochta / Construction Studies)
 • Mícheál Ó Conchubhair (Poist Eorpacha / European Posts)
 • Laoise O’Brien (Ceol & Léiriú ceoil / Music & Music production)
 • Grace Fegan (Seandálaí / Archeologist)
 • Virginia Bohan (Printíseachtaí & Breisoideachas / Apprenticships & Further Education)
 • Marisa Uí Choimín (Ailtire / Architect)
 • Buíochas le Guy Flouch (Staidéar thar lear / Overseas study) nach raibh ábalta a bheith linn ar an lá / who couldn’t be with us on the day