+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

An tseachtain seo caite, bhíomar ag ceiliúradh Teangacha na hEorpa. This past week, we were celebrating European Languages.

Our Transition Year students hosted many activities such as live cultural music, a baking/cooking competition and a poster competition with great prizes (Winners listed below). Students gave sample classes for different languages such as Polish and Spanish also.

D’eagraigh daltaí na hidirbliana go leor gníomhaíochtaí ar nós ceol cultúrtha beo, comórtas bácála/cócaireachta agus comórtas póstaeir le duaiseanna iontacha (Buaiteoirí thíos). Thug daltaí ranganna samplacha do theangacha éagsúla mar Pholainnis agus Spáinnis chomh maith.

Bhreathnaigh daltaí na hIdirbhliana ar scannáin i nGearmáinis agus i bhFraincis. Choinníomar gnóthach le tráth na gceist cultúrtha a dhéanamh agus roghnaigh gach dalta a thír Eorpach féin chun cur i láthair Powerpoint a dhéanamh uirthi.

Transition Year students also watched movies in German and French. We kept ourselves busy making cultural quizzes and each student picked their own European country on which to put together a Powerpoint presentation.

Many thanks to our French and German teachers, M.Gráinne and M.Siobhán for this fun and interactive learning opportunity.

Buíochas mór lenár múinteoirí Fraincise agus Gearmáinise, M.Gráinne agus M.Siobhán as an deis fhoghlama idirghníomhach spraíúil seo.

Buaiteoirí an chomórtais póstaeir / Winners of the poster competition:
Céad áit – Sofia (Bliain 3)
Dara háit – Aislin (Bliain 1)
Triú háit – Kathleen (Bliain 1)

Buaiteoirí an chomórtais bácála / Winners of the baking competition:
Céad áit – Ada (Bliain 3)
Dara háit – Caragh (Bliain 1)

Comhghairdeas leo! Well done to our winners and all who took part. Táimid an-bhródúil as na daltaí ar fad a bhí páirteach.

Seachtain Teangacha na hEorpa 2020 European Languages Week