+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bhí seachtain iontach againn do Seachtain Scoile Gníomhaí i mbliana. Bhí imeachtaí ar siúl gach lá do na múinteoirí agus na daltaí. Bhí aclaíocht de shaghas éigin le déanamh gach lá ag gach duine ar feadh 3 nóiméad. We had a brilliant week this year for our Active School Week. There were events ongoing every day for all school staff and students. We had 3 minutes of daily exercises to interrupt the schoolwork, where everybody took part! 

Ar an Luain, bhí comórtas ciceanna éirice don fhoireann scoile. Bhí Oisín de B (Bl 5) agus Felix L (Bl 6) mar chúl báire. Chuir na múinteoirí iarracht iontach isteach ach is é Múinteoir Breandán a tháinig amach ar barr! Comhghairdeas leis. On Monday, we had a penalty shoot out competition for the school staff. Oisín de B (Bl.5) and Felix L (Bl. 6) stood in as goalkeepers while every teacher got one go. In the end, Múinteoir Breandán came out victorious. Congratulations to him! 

Ar an Máirt, bhí comórtas ‘Buail an Targaid’ do bhliain 1 agus 2. Tháinig 30 dalta amach agus seo h-iad ár buaiteoirí. We had ‘Hit the Target’ competition for 1st and 2nd years on Tuesday. After 30 competitors took part, we had the following podium stand: 

1ú: Charlie Ó L (Bl.1) 

2ú: Emma Ní F (Bl. 1) 

3ú: Caragh Ní D (Bl. 1) 

Comhghairdeas leo ar fad! 

Maidir le Bliain 3 agus 4, chuir muid comórtas eitpheil ar siúl dóibh ag am lón ar an Céadaoin. Bhí 7 foireann iontráilte agus bhí an-chomórtas leis an chluiche ceannais idir Foireann Bliain 3 (Tadhg Ó C, Grace Ní S, Jack Ó hE, Caleb Ó hÓ, Marianne C, Ada Ní F) agus Foireann Bliain 4 (Zac Ó C, Luka G, Ríona Ní C, Cormac Ó C)Bhuaigh lucht Bl.4 ar deireadh tar éis comórtas clainne agus go leor iomaíochas idir Ríona agus Tadhg. Comghairdeas leo. With regards 3rd and 4th year, a volleyball competition was held at lunch time on Wednesday. 7 teams were entered with a final consisting of a 3rd (Tadhg Ó C, Grace Ní S, Jack Ó hE, Caleb Ó , Marianne C, Ada Ní F) and 4th year team (Zac Ó C, Luka G, Ríona Ní C, Cormac Ó C). The 4th year team came out winners after some great competition between the Ó Crualaíoch family! 

Ar deireadh, bhí comórtas eitpheile idir Bhliain 5, 6 agus na múinteoirí ar an Déardaoin. Bhí 10 bhfoireann san iomaíocht anseo agus bhí an-chluiche idir Foireann Bliain 5 (Tom R, Aaron P, Aideen E, Oisín de B, Conor B) agus foireann Bliain 6 (Felix L, Joss Ó M, Emma P, Jenna Ní C, Charlie de B, Leah Nic G E). Tháinig sé síos chuig an nóiméad déanach le scór déanach 25-22. Comhghairdeas mór le bliain 5. There was also a volleyball competition held for 5th, 6th years and Teachers. 10 teams were entered and it came down to a the final consisting of a 5th (Tom R, Aaron P, Aideen E, Oisín de B, Conor B) and 6th (Felix L, Joss Ó M, Emma P, Jenna Ní C, Charlie de B, Leah Nic G E) year team. Congratulations to the 5th year team winning the final 25-22. It was a great presentation of skill and competition! 

Ba mhaith le M.Caoimhe buíochas a ghabháil  le gach uile duine a ghlac páirt ar aon bhealach tríd an tseachtain ar fad. Beidh muid ar ais arís an bhliain seo chugainn!  Míle buíochas le M.Caoimhe í féin a d’eagraigh na himeachtaí ar fad! Bain sult as na pictiúirí. M.Caoimhe would like to thank everyone who participated throughout the week and hopefully you all enjoyed. We are very grateful for all her hard work to make this week enjoyable and engaging. We will be back next year, but for now, enjoy the photos!