+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

In ionad daoine LADTI+ a bheith ag teacht amach, tháinig gach duine isteach inniu ina ndathanna ón mbogha báistí. Instead of LGBTI+ people coming out, everyone Came In to school in their respective colours from the rainbow today. This was just one part of an amazing awareness campaign in the school – seachtain feasachta iontach a bhí ann!

 

Chruthaigh na daltaí, le tacaíocht ó Mhúinteoirí Mairead agus Cáit, ballaí ina raibh nótaí tacúla ónár ndaltaí. Táimid ag léiriú gur áit slán sábháilte í ár scoil dár n-ógánaigh. Our students, with the guidance of M.Mairead and M.Cáit, created walls in which words of support from our students were shared during the week. This shows that our school can be a safe space for our young people.

 

Stand Up week, in conjunction with BelongTo Youth Services, happens to show support to our LGBTI+ friends and community and to stand up against LGBTI+ bullying. Great support shown by everyone today, well done! Léiríonn an tseachtain seo ár dtacaíocht lenár gcairde, agus taispeántar go seasfaimis i gcoinne bulaíochta LADTI+. Bhí tacaíocht iontach le feiceáil ónár ndaltaí agus ónár bhfoireann. Rannpháirtíocht den scoth!

Here are the photos and a video of our week – Enjoy! Tá grianghrafanna an lae, agus físeán den tseachtain anseo thíos – bainigí taitneamh astu!

#TarIsteach #ComeIn #StandUp21 #SeasSuas21 #Bród