+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Bhí seachtain thar a bheith gnóthach á cheiliúradh againn do Sheachtain Bhord Oideachais agsu Oiliúna (BOO). A very busy and exciting past few days during ETB Week.

Beidh tuilleadh íomhánna, físeáin is araile le roinnt againn ón tseachtain seo BOO, ina ndearnamar ceiliúradh ar ár dteanga dúchais do Sheachtain na Gaeilge, agus ar ár bPobal Gaelach mar croí-luach BOO ag an Sárthaispeántas Éitis de chuid KCETB.

Ar scoil bhí ceardlanna, comórtais, cuairteanna agus ceol, agus ghlac ár ndaltaí páirt in go leor imeachtaí sceitimíneacha eile ar an raidió agus teilifís. So much more to come from this past week; watch this space. Coinnigí súil ar an spás seo!