+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Tá cóip don Féilire Scoile, na Leabharliostaí agus liosta Síntiús Scoile ar an suíomh anois ar www.osrai.ie/acmhainni.

Gach eolas ansin nó tar i dteagmháil leis an oifig

A copy of the School Calendar, Booklists and School Contributions and fees are now available on the website at https://osrai.ie/acmhainni

Please contact the school office if you have any queries.