+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Savour Kilkenny                                                                      

Ghlac daltaí ó Choláiste Pobail Osraí páirt sa chomórtas Savour Kilkenny arís i mbliana. ‘Sé ‘ Míle Meán aoiseach Chill Chainnigh’ an téama an bhliain seo agus beidh a gcruthúcháin le fheiceáil san Oifig Ealaíon, 76 Sráid Eoin ón Satharn. Go n-éirí leo!

Students from Coláiste Pobail Osraí took part in Savour Kilkenny Food Art Competition again this year. The theme of this year’s competition is ‘Kilkenny’s Medieval Mile’, and their creations can be seen at the Arts Office, 76 John Street from Staurday. Best of luck to all!

Savour 1 savour 2