+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Comhghairdeas ó chroí le Maggie as Bliain 4 a rinne cur i láthair iontach i sárthaispeántas Self Help Africa inniu.

A huge well done to Maggie in today’s ‘Science for Development’ showcase. This was held online, in conjunction with Irish Aid. It provided an opportunity for just 100 young scientists from 30 Irish schools, who took part in BT Young Scientist and Technology Exhibition 2021, to present their projects with potential.

Maggie’s project inquired into the effect of micro-organisms in the growth of plants. We are hugely proud of Maggie for her involvement in today’s event, and for excellent presentation!

Cuireadh an ócáid ar siúl inniu ar líne, i gcomhar le Irish Aid, agus ghlac daltaí páirt ann mar thoradh ar a rannpháirtíocht sa chomórtas Eolaí Óg i mbliana. Tugadh cuireadh do 30 scoil ó fud fad na tíre chun cur i láthair a dhéanamh, agus béim á chur ar thionscnaimh a léirigh deiseanna forbartha sa todhchaí.

Chuir Maggie a tionscnamh maidir leis an tionchar ag micrea-orgánaigh ar fhás plandaí i láthair sa sárthaispeántas. Táimid an-bhródúil as an gcuireadh a fuair sí le bheith páirteach inniu thar ceann na scoile, agus as an éacht a rinne Maggie inniu fosta. Nár laga Dia thú!!