Polasaithe


Foirm Iarratais agus Polasaí Iontrála/ Enrolment Policy and Application Form

Applications/Iarratais 2021

Polasaithe Scoile/School Policies

Seo a leanas Polasaithe agus rialúcháín an Choláiste. Is féidir íoslódaíl a dhéanamh orthu ach Adobe Acrobat Readar a bheith ar do ríomhaire.

Brúigh ar na nascanna thíos chun íoslódáíl a dheanamh ar na doiciméidí.

Please find some of our school policies. You may need Adobe Acrobat to open the documents on your computer or tablet. Press on each below to open.

Cód Iompar an Choláiste

Beartas Frithbhulaíochta/ Anti Bullying Statement

Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais

Safeguarding Statement 2018-19 / Ráiteas_um_Chumhdach_Leanaí 2018-19

Polasaí Usáide Inghlacaide Teicneolaíochta & IPadanna

Aiseanna do Dhaltaí/Student Resources

Log Foghlama Bliain 1

Feilire Scoile/School Calendar

Feilire na Bliana 2020-21