+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

A chairde, Fáilte ar ais tar éis an sosa. Welcome back from the mid-term break.

Seo chugaibh an t-eagrán is déanaí d’ár nuachtlitir scoile. Here you will find the latest edition of our newsletter. 

Nuachtlitir an Choláiste / School Newsletter

Mar a fheiceann sibh bhíomar an-ghnóthach ar fad! Agus tá sár-fhoghlaim agus múineadh ar siúl. As you will see from the newsletter both the students and staff were involved in a huge variety of projects over the past few months which continues to support the high quality of teaching and learning in the school.

Tá cóip d’ár n-Oíche Oscailte Fhíorúil iniata leis, agus is fiú go mór breathnú siar uirthi. Míle buíochas le gach éinne a bhí páirteach. It is well worth watching both the recording of our Virtual Open Night, which is included. All those involved were amazing. We are so proud of them.