+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

D’fhreastail roinnt daltaí ó Bhlianta 4 agus 5 ar lá eolais ar an Néareolaíocht Chliniciúil le M.Julia i gCaisleán Chill Chainnigh.

Some of our 4th and 5th Year students attended an information day on Clinical Neuroscience with Múinteoir Julia at Kilkenny Castle.