+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Mór-reiligiúin dhomhanda / World Religion

Fuaireamar Cuairt ó Ebrahim Ndure ón Muslim Assembley Chill Chainnigh le déanaí mar chuid de staidéar ar mhór-reiligiún domhanda. An aidhm atá againn ná go mbeadh tuiscint ag na daltaí ar na comparáidí agus na contrárthachtaí idir religiúin na hÉireann agus mór-reiligiúin dhomhanda eile.Thug Ebrahim bronntanas de Kur’an dúinn, go raibh maith aige as!

Ebrahim Ndure from Kilkenny Muslim Assembley visited an Choláiste this week as part of our study of World Religions. The aim of this module is to promote inter-faith understanding and harmony and encourage students to acknowledge the similarities that different faiths have. Ebrahim presented the class with a bronntanas of the Kur’an, go raibh maith aige as!

 

Bronntanas Kuran