+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Meabhrú beag daoibh go bhfuil ár bhFógra Bliantúil maidir le hIontrálacha in airde ar ár leathanach ‘Iarratais‘, agus go mbeidh iontrálacha do Bhliain 1 2023-24 ag oscailt Dé Luain seo chugainn, an 3ú lá de mhí Dheireadh Fómhair 2022.  A reminder that our Annual Admission Notice is available on our ‘Applications’ page, and that applications for 1st Year 2023-24 will open on Monday next, 3rd October 2022.

Má tá fonn ar éinne meabhrú a fháil faoin bhfoirm iarratais ar an Luan, is féidir an fhoirm Léiriú Spéise a chomhlíonadh.  If you would like to be sent a reminder when applications open on Monday, please fill out the Expression of Interest form.