+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Hi all,
The Transition Years from Colaiste Pobail Osraí are co-ordinating a card/letter/gift campaign to nursing homes around Kilkenny and are asking you to take part. An Post are kindly facilitating free post to nursing homes until the end of January – so no stamp needed! We have made a special post box and have put it our hall (Santa’s sleigh). You can also send a parcel up to 2 kg in weight, if you wished to send a Christmas decoration, or small gift (Please mind not to send small items such as beads, etc which could be a choking hazard, or items such as candles). The letters will be going to residents there but you can also send to their staff if you wished to let them know we are thinking of them. The names and addresses of nursing homes that have indicated to us that they would be glad to receive post, are on the poster in the school hall.

 

The fourth years also have a list of names if you would like to send a personalized card. If you are looking to send a card or parcel you will need to make sure that you have the following,
That “FREEPOST” is written in clear block capitals above the address
That the address and name of the nursing home is written clearly on the envelope
That your name and a return address are written clearly on the envelope also

Their final post office run before Christmas is this Friday at 12.00, but late post will still be collected. This will continue after Christmas break should you like to wish them all a happy new year.

Many thanks
Fourth years

 

A chairde,
Táimid ag iarraidh oraibh cartaí Nollag a scríobh i gcomhair na teach altranais (nursing homes) i gCill Chainnigh. Beidh na litreacha ag dul chuig na daoine atá ina conaí sa teach altranais ach fresin beidh tú i ann cárta a sheoladh chuig an fhoireann atá ag obair ann ag an am deacair seo. Beidh siad á sheoladh againn saor in aisce – níl gá le stampa! Tá bosca (slé Dhaidaí na Nollag) sa halla ann chun do litreacha a chur isteach agus a phostáil. Tá tú i ann pacáiste beag, suas le 2 kg, a sheoladh saor in aisce, freisin, dá mbeadh fonn oraibh bronntanas beag a chur chuig na hothair nó oibrithe ann. Iarann siad oraibh a bheith cúramach maidir le rudaí beaga (choking hazards) agus rudaí cosúil le coinnle a sheacaint.

 

Tá ainm agus seoladh teach altranais a bhíomar ag caint leo ar fáil in aice an bosca poist. Beidh liosta ainmneacha ag Bliain 4 (Pádraig) má tá tú ag iarraidh cárta pearsanta a scríobh chuig othar ann. Ma tá tú chun rud a sheoladh, déan cinnte go bhfuil na rudaí seo a leanais air:
Go bhfuil “FREEPOST” scríofa go soléir i block capitals
Go bhfuil ainm an teach altranais agus a sheoladh
Go bhfuil d’ainm féin agus seoladh fillte (return address) ar chúl

 

Beidh an post deireanach roimh Nollaig ar an Aoine seo ar a 12.00, agus beidh sé ag leanúint ar aghaidh i mí Eanáir, dá mbeadh fonn ar éinne rudaí a sheoladh san Athbhliain.

Go raibh míle maith agaibh,
Bliain 4