+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

A group of Transition Year students made a huge effort in order to run an event for the 1st and 2nd Year students. Bhí grúpa ón Idirbhliain ag obair go han-chrua chun imeacht a ritheacht do Bhliain 1 agus 2.

They have just completed their second module in their GAA Future Leaders Programme. The module in question is ‘Event Management’. They organised a Sports Day for the 1st and 2nd years on Thursday the 3rd of December. Tá siad tar éis an 2ú modúil a chríochnú de Ceannairí don Todhchaí (C.L.G). B’é ‘Bainistíocht Imeachta’ an mhodúil a bhí á dhéanamh acu. D’eagraigh siad Lá Spóirt do Bhliain 1 agus 2 ar an Déardaoin 03/12/2020. Tar éis coiste a bhunú don bhliain, shocraigh siad Bainisteoir Imeachta, Bainisteoir treallamh, Réiteoirí, Oifigeach Covid-19 agus go leor postanna eile. Bhí doiciméad pleanála le líonadh isteach acu roimh ré agus bhí orthu fanacht leis mar phlean don lá. Thaispeáin siad scileanna eagrúcháin, bainistíochta, agus ceannaireachta.

After they founded their Future Leaders Committee for the year, the Chairperson Mollie delegated posts for everyone. We had the Event Manager, equipment manager, referees, Covid-19 officers and many other jobs. They had to fill out their planning document beforehand and ensured to stick with it on the day of the event. The 1st and 2nd year students had a thoroughly enjoyable day with winners coming from Daighinis and Mainis. Well done to all involved. They should be proud of themselves. Watch out for more events organised by this group in the coming new year! Bhí lá iontach ag daltaí bhliain 1 agus 2 agus buaiteoirí an Lá Spóirt ag teacht ó rang Daighinis agus Mainis. Maith sibh go léir. Ba chóir go mbeidís bródúil astu féin!