+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Lá Náisiúnta an Mholta / National Compliment Day with Jigsaw

An Idirbhliain ag glacadh páirte i ngníomh bainteach le Lá Náisiúnta an Mholta. Seo an chéad uair don lá seo. Scaip siad moltaí timpeall na scoile chun daltaí eile a spreagadh agus lá deas a chruthú dóibh.

Transition Year students taking part in an activity for National Compliment Day. This is the first day of its kind. They also wrote compliments for random students and attached them to lockers around the school to help spread joy for other students.

#Comhionannas #Cúram #Meas #Pobal #Moltaí