Inniu, caitheadh feistis Samhna ar scoil agus airgead á bhailiú do charthanachtaí LauraLynn, Ireland’s Children’s Hospice agus Teac Tom. Lá iontach taitneamhach a bhí ann, agus míle buíochas do gach duine a ghlac páirt.

We marked the Hallowe’en mid-term break with dress up day. This year’s chosen charities are LauraLynn, Ireland’s Children’s Hospice, and Teac Tom. Very well done, and a huge thank you, to all who donated and took part.