+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Meabhrú: beidh lá gan éide scoile amárach – A reminder that tomorrow will be a no-uniform day in aid of the Kells to Kabul campaign.

Iarrfar ar éinne a ghlacann páirt deontas €2 a thabhairt uathu ar son an fheachtais iontach seo – A €2 donation is asked of those who opt to participate.

Tá tuilleadh eolais sa nasc iniata – Find more information on the Kells to Kabul campaign in the Kilkenny People article here.

Maith iad na daltaí san Idirbhliain atá i mbun eagrúcháin – Well done to our TY students who are organising the collection!