+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Ag ceiliúradh 10 mbliana dár bpátrún, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann.

Celebrating 10 years of our patron, Education and Training Boards Ireland.

@KCETB_Schools @ETBIreland #ETBDay #LáETB

#SeachtainETB #ÉiteasETB