+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Rinneamar ceiliúradh ar an Inbhuanaitheacht an Mháirt seo, le feasacht ar na Spriocanna Domhanda mar chroílár an lae, agus ag breathnú ar an bhfoghlaim atá déanta againn orthu. We celebrated May Day for Sustainability on Tuesday, and with a focus on the Sustainable Development Goals (SDGs) and what students had learned about them during the school year.

Níos luaithe sa téarma, rinne daltaí sa rang Tíreolaíochta i mBliain 1 foghlaim ar na Spriocanna Domhanda, agus iad ag déanamh quizeanna Kahoot, ag déanamh iniúchadh ar na buntáistí le Trádáil Chóir, ag dearadh biachláir eiticiúla, agus ag foghlaim faoin inbhuanaitheacht.

Earlier in the term, our First Year Geography class had the opportunity to discover what sustainable development is all about. Among the activities involved, they focused on 5 of the SDGs in particular with a Kahoot quiz, they looked at the benefits of Fair Trade products, designed ethical and sustainable menus, and learned about the importance of sustainability.

Dé Máirt, scaipeadh eolas faoi na Spriocanna Domhanda ar ár gclár fógraí agus sa halla, agus bhí deis ag daltaí breathnú ar múrphictiúr nua Bhliain 4. On Tuesday, information on the SDGs was presented on our notice board and in the hall, and students had the chance to admire a new mural painted by our 4th Year art students. Míle buíochas le M.Síona!

Processed with MOLDIV