+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Gach rath ar dhaltaí ó Bhliain 1 sa chomórtas mata ‘Junior Mathematics Competition’ inniu, eagraithe ag an IMTA (Irish Maths Teachers Association). Is comórtas uile-Éireann do dhaltaí i mBliain 1 é. Tá sé ar siúl ar líne i mbliana.
A group of our first year students are participating in this years IMTA Junior Maths Competition. Specifically organised for first year students it consists of multiple choice brain teasers to be answered in a 40 minute time frame. This year it takes place online during the week. We wish them every success.