+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Week 1 done and dusted! Seachtain 1 curtha díobh!

First Year classes Tiaracht and Toraigh enjoyed their first week in our school with plenty of activities and new information and experiences. They got to grips with iPads, VSware, Teams, ebooks and more, as well as using their diaries, lockers and getting the lay of the land in the school environment. A huge thanks to our senior students, Cinnirí na Scoile, who met them on their first day and provided friendly faces and a wealth of experience. During this first week there were plenty of fun and games had, core values discussed, a school assembly held, Gaelgóir na Seachtaine awarded, Seanfhocal na Seachtaine practiced, lots of new subject areas experienced, and many more ‘firsts’. Lots of new friends made also!

Bhain ranganna Bhliain 1 Tiaracht agus Toraigh an-sult as an gcéad seachtain scoile, agus bhí neart gníomhaíochtaí, eolais agus eispéiris nua. Chuaigh siad i ngleic le hiPadanna, le VSware, Teams, eleabhair, is araile, chomh maith le taithí a fháil ar úsáid an taisceadáin agus tábhacht na dialainne. Chuir siad aithne ar shuíomh na scoile freisin. Buíochas mór le daltaí sinsearacha, Cinnirí na Scoile, a bhuail leo ar an gcéad lá scoile agus a chuir ar a suaimhneas iad le cineáltas agus le taithí luachmhar. I rith na seachtaine glacadh páirt i neart cluichí, pléadh croí-luachanna na scoile, cuireadh tionól ar siúl, bronnadh Gaelgóir na Seachtaine, cleachtaíodh Seanfhocal na Seachtaine, tugadh aghaidh ar ábhair nua, agus neart nithe nua eile. Cothaíodh cairdis nua feasta!