+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Ba mhaith linn Go Raibh Maith Agaibh #GRMA a rá le gach duine atá páirteach i bpobal na scoile. We wish to say a huge Thank You to all in our school community.
Tá a fhios againn gur téarma sách-difriúil a bhí ann, agus bliain chrua, ar ndóigh. We recognise that this has been a strange and tough term, and indeed year, and we are so very grateful to everyone for pulling together. This has ensured that we were able to learn together in person once again, and to do so while making sure that we kept one another safe. Each and every member of the school community has put their shoulder to the wheel to keep our school open. Our Teachers, SNAs, office staff, caretakers, cleaners, students, parents, and canteen staff have all given unselfishly all that was required to make this happen. 

Táimid fíor-bhuíoch díbh uile atá mar bhaill dár bpobal scoile as ucht bhur gcuid oibre agus aire. Ardaíonn sé ár gcroíthe a bheith ar ais le chéile, agus is mór linn an suntas a thug gach duine do na hathruithe a bhí de dhíth chun go dtarlódh sé sin. 

Today, on Friday 11th December 2020 our country wants to acknowledge this effort. Déantar ceiliúradh inniu ar iarracht agus obair phobal uile na scoile. 

This video was shown in class this morning / Taispeánadh an físeán seo sna ranganna ar maidin: #GRMA Day (11 Nollaig 2020)
We’ve carried out a staff and student refresher on COVID-19 measures this week, and we ask everyone to remain vigilant for the remainder of the term. We hope that we can all continue to work together to stay safe and well, and to enjoy a peaceful and pleasant Christmas break.
Agus sinn ag druidim le briseadh na Nollag, ba mhaith linn a chur i gcuimhne do gach éinne go bhfuil sé ríthábhachtach a bheith ar an airdeall fós, agus go gcoinneoimis orainn ag tabhairt aire dá chéile. Tá súil againn go mbeidh saoire suaimhneach agus taitneamhach againn go léir!