+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Osclófar an Tairseach Féinfhreastail do dhaltaí na hArdteistiméireachta amárach. The Self-service Candidate Portal for Leaving Certificate students opens tomorrow. Here is all you need to know as students and parents – seo chugaibh an t-eolas ar fad a bheidh uaibh chun tabhairt faoi.

The Gov.ie information page, with key dates, guidance, and explanation of the process, can be found here (English version) You may also find this short video (English version) on accredited grades and the student portal worth a view. The information sheet below has a breakdown of the most important details.

Gheofar an leathanach Gov.ie atá tiomnaithe don phróiseas seo sa nasc seo (leagan Gaeilge), agus is ann atá na spriocdhátaí, treoir, agus míniúchán ar an bpróiseas ar fad. Gach seans go mbeadh an físeán gairid seo (leagan Gaeilge) cabhrach daoibh freisin. Tá bileog eolais san íomhá thíos, leis an eolas ar fad chomh maith.

The Portal will be open initially until 6pm on Tuesday the 16th March 2021, in order for students to register for their examinations and/or accredited grades.

Beidh an Tairseach ar oscailt do na daltaí i dtosach báire go dtí 6.00in ar an 16ú Márta 2021 (Dé Máirt), le go ndéanfaidís clárú do scrúdaithe agus/nó gráid chreidiúnaithe.