+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
Gnáthóga na Gaeltachta – a wonderful gift / Bronntanas álainn ó COGG in úsáid sa rang Tíreolaíochta chun foghlaim a dhéanamh ar phortaigh na hÉireann. Our 3rd Year Geography class gathered information about boglands from the displays. Míle buíochas!