+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie
An tseachtain seo caite, ghlac daltaí i mBliain a hAon páirt i nGaeilge 24. This year, our first year students took part in Gaeilge 24, in conjunction with Conradh na Gaeilge.
Is é seo nuair a labhraítear an Ghaeilge don lá ar fad, nó 24 uair – éacht den scoth do dhaltaí óga na scoile ach go háirithe. Those taking part were undertaking to speak Irish for a full day – no mean feat for some of our new students, and we are very proud of them!
Our Transition Year students kindly organised many activities for them, including Kahoot, Irish quiz, rounders, and more. D’eagraigh daltaí na hIdirbhliana gníomhachtaí éagsúla i gcomhair an lae. I measc na ngníomhachtaí seo, eagraíodh Kahoot, tráth na gceist, cluiche corr, agus araile.
The students also received a Gaeilge 24 t-shirt, wrist band and certificate of completion. A great day, and wonderful effort! Dóibh siúd a thug futhu páirt a ghlacadh i nGaeilge 24, bronnadh t-léine, bandaí riosta agus teastais. Míle buíochas leis an Idirbhliain, an grúpa Gaelbhratach, agus le M.Shane. Bhí lá iontach againn ar fad!