Foireann

Foireann na Scoile 2020-2021


Múinteoir Ábhar
Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide
Síona Nic Eoin
Príomhoide Tánaisteach, Ealaín.
Áine Máire Ní Dhoráin
Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge.
Máire Uí Shluain
Béarla, Mata.
Micheál Seoighe
Adhmadóireacht, Teicneolaíocht.
Gemma Ní Bhroin
Tíreolaíocht, Gaeilge.
Lughaidh Ó Neill
Eolaíocht, Bitheolaíocht, Fisic.
Siobhán de Barúin
Mata, Fraincis.
Keith Ó Muirí
Stair, Tíreolaíocht.
Tomás de Buitléar
Fraincis, Gaeilge.
Breandán Ó Cinseallach
Mata, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht.
Gráinne Sabhaois
Gearmáinis, Gaeilge.
Cáit BreathnachCreideamh, Gaeilge, O.S.P.S.
Shane BreathnachGaeilge, Fraincis.
Caoimhe EsslemontCorpoideachas, Mata.
Siobhán Ní Fhearghail
Ceol, Gaeilge.
Niall Ó Riordáin
Béarla, Creideamh.
Julia Uí ChofaighEolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic.
Mairead Ní NeallGairmthreoraí.
Triona Uí ChéitinnCúntóir riachtanais speisialta.
Áine Uí Mhaolmhuire
Rúnaí.
Paul McDonald
Airí Scoile.
Adriana TrunkGlantóir.
Monica MichalskaGlantóir.