+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Foireann

Foireann na Scoile 2021-22


Ball foirneÁbhar
Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide
Síona Nic Eoin
Príomhoide Tánaisteach, Ealaín.
Áine Máire Ní Dhoráin
Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge.
Máire Uí Shluain
Béarla, Mata.
Micheál Seoighe
Adhmadóireacht, Teicneolaíocht.
Gemma Ní Bhroin
Tíreolaíocht, Gaeilge.
Lughaidh Ó Neill
Eolaíocht, Bitheolaíocht, Fisic.
Siobhán de Barúin
Mata, Fraincis.
Keith Ó Muirí
Stair, Tíreolaíocht.
Treasa Uí Dhuinn
Béarla, Gaeilge
Breandán Ó Cinseallach
Mata, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht.
Gráinne Sabhaois
Gearmáinis, Gaeilge.
Cáit BreathnachCreideamh, Gaeilge, O.S.P.S.
Caoimhe EsslemontCorpoideachas, Mata.
Siobhán Ní Fhearghail
Ceol, Gaeilge.
Julia Uí ChofaighEolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic.
Mairead Ní NéillGairmthreoraí.
Aisling de FaoiteStair, Gaeilge, Fraincis.
Triona Uí ChéitinnCúntóir riachtanais speisialta.
Áine Uí Mhaolmhuire
Rúnaí.
Paul McDonald
Airí Scoile.
Adriana TrunkGlantóir.
Monica MichalskaGlantóir.