Filleadh ar Scoil 2021

Nascanna Usáideacha – Useful links

Gov.ie/BacktoSchool

Léigh ár bPlean Freagartha COVID-19 (doiciméad reatha) anseo: Plean Freagartha KCETB Dréacht 3 Feabhra 2021

Léigh an doiciméad A Parents Guide to Close Contacts in School

Nuachtlitir na Scoile – Lúnasa 2020 (Eagrán Filleadh ar scoil: COVID-19) 

Físeán: Advice for Parents: If your child is a close contact of COVID-19 in school

Filleadh ar Scoil 2021:

‘Safe Schools Advice For Parents’ agus ‘Support for Post-Primary Students: Advice for Return to In-person Learning’

Litir do thuismitheoirí ó Dr. Ronan Glynn (26ú Feabhra 2021) 

Meabhrú ar threoracha do dhaltaí agus tuismitheoirí i gColáiste Pobail Osraí

 

18/08/20 – Tráthchlár ar filleadh ar Scoil – Timetable for Return to School

Beimid ag fáiltiú roimh an bhfoireann ar an 26ú. Beidh filleadh céimnithe ag na daltaí chun freastail ar ionduchtú níos cuimsithí atá de dhíth i mbliana.

Clár leasaithe ar filleadh ar scoil.

26-27/8/20 –                   Cruinnithe agus traenáil foirne

28/8/20              –            Fáilteofar roimh Bhliain 1 ar an Aoine 28ú  (Le filleadh arís ar an 3ú Mean Fomhar)

31/8/20               –           6ú agus 3ú Bliain amháin le haghaidh ionduchtaithe (3ú Bliain le filleadh arís ar an 3ú MF )

1/9/20-                              6ú agus 5ú Bliain amháin ag filleadh le haghaidh ionduchtaithe (Ionduchtú ar champas Choláiste Chiaráin ar an lá seo freisin) (5ú Bliain le filleadh arís ar an 4ú MF)

2/9/20-                              6ú agus 2ú Bliain amháin istigh le haghaidh ionduchtaithe (2ú Bliain le filleadh arís ar an 4ú MF)

3/9/20-                              6ú, 1ú agus 3ú Bliain – amchlár iomlán

4/9/20-                              1ú,2ú,3ú,5ú agus 6ú Bliain – amchlár iomlán

7/9/20-                              Ionduchtú don 4ú Bliain, agus gach dalta ar ais ar scoil

We will be welcoming our staff back on the 26th. We will stagger the return of students to allow for the enhanced induction necessary this year.

26-27/8/20                       Staff induction and planning meetings

28/8/20 –                          First year students will have induction from 8.50 to 1pm (1st years to return on Thursday the 3rd)

31/8/20 –                          6th and 3rd year students only will return for induction (3rd years to return again on Thursday the 3rd )

1/9/20-                             6th and 5th year students only will return only for induction (Col. Chiaráin campus induction also covered on this day) (5th years to return again on Friday the 4th)

2/9/20-                             6th and 2nd year students only will return for induction (2nd years to return on Friday the 4th)

3/9/20-                             6th, 1st and 3rd year students- full timetable

4/9/20-                             1st,2nd,3rd,5th and 6th years– full timetable

7/9/20-                             4th year induction, and all students back to school