+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

We will be holding our Entrance Assessments on Saturday the 8th February from 9.30am to 12pm in Coláiste Pobail Osraí. This assessment helps us plan for the students’ needs as they start with us in August. If you have not received a letter from us or have any questions, please contact the school directly at oifig@osrai.ie or phone on 0567764557.

Beidh na measúnaithe iontrála ar siúl sa scoil ar an Satharn an 8ú Feabhra ag tosú ag 9.30rn agus ag críochnú timpeall meán lae. Cabhraíonn na measúnaithe seo linn pleanáil a dhéanamh ar thacaíochtaí cuí a chur ar fáil do na daltaí. Má tá aon cheist agaibh nó mura bhfuair tú litir bí I dteagmháil linn ar oifig@osrai.ie nó ar an bhfón ag 0567764557.