Beidh daltaí na hidirbl. pairteach i “Savour” 2012 i mbliana.