+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Táimid ar bís le síneadh ama a fhógairt don chomórtas idir ranganna seo Dúshlán Osraí! Tá daltaí na scoile ag tabhairt faoi dhúshláin éagsúla a chomhlíonadh le pointí a bhailiú dá rang-ghrúpa féin. Tá na ranganna sóisearacha go mór chun cinn ar na daltaí sinsearacha faoi láthair, agus iad ag treabhadh leo i dtreo an duais mhór a bhaint amach. Cuirfear 2 lá scoile sa bhreis leis an spriocdháta, agus beidh ar na daltaí a gcuid fianaise a bheith istigh ar an Padlet anois roimh 4.00in Dé Máirt an 7ú Márta. Ag tnúth go mór le hiarrachtaí na ndaltaí – rincí, filíocht, rapanna, grianghrafanna, físeáin, srl a fheiceáil!!! Tús iontach le Seachtain na Gaeilge agus ag cur go mór le hatmaisféir dearfach Sheachtain ETB anseo. Buíochas leis na Cinnirí as an obair, agus as an spreagadh. Maith sibh uile ☘

We’re delighted to announce an extended closing date for our Dúshlán Osraí inter-class challenge. The students are completing a list of challenges to amass points for their own class. The junior classes are outshining the senior students at present in terms of challenges undertaken, and many of the classes putting in a serious effort to take the top prize. We’ve added 2 further school days to allow for completion of tasks and entries on Padlet will now close on Tuesday 7th March at 4.00pm.  Looking forward to seeing the very creative and fun ideas – dances, poems, raps, photos, videos, etc!!! A great start to Seachtain na Gaeilge for 2023, and adding to the positive school atmosphere celebrating ETB Week. Thanks to our Cinnirí for their ideas and encouragement. Well done all!! ☘

@KCETB_Schools @ETBIreland #SeachtainNaGaeilge #SeachtainETB #ÉiteasETB #Gaeilge #BarrFeabhaisSanOideachas #Comhionannas #Cúram #Meas #Pobal