+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Comhghairdeas ó chroí le hÉabha de Gaillí, Dalta na Bliana 2021. A hearty congratulations goes to Éabha who was awarded Coláiste Pobail Osraí Student of the Year at a ceremony of Kilkenny Carlow ETB schools recently.

Ba dhalta díograiseach, rannpháirteach, agus spreagúil í Éabha i gcónaí, agus tá an gradam tuillte go mór aici. In her 6 years with us, Éabha was a dilligent student, always ready to participate and encourage, and this award is well-deserved. Tréaslaímid léi!

Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar Éabha agus ar a comhscoláirí iontacha a bhí mar chuid de Bhliainghrúpa 2021 – bhíodar thar cionn ar fad mar ghrúpa agus táimid cinnte go n-éireoidh thar barr leo amach anseo. We’d like to take the opportunity to wish Éabha and all her wonderful classmates in the Class of 2021 well in their future endeavours – an excellent group of young people who have bright futures ahead of them. Go n-éirí go geal libh!