Dáil na Scoile


Is struchtúr ionadaíoch í Dáil na Scoile do na daltaí amháin, trínar féidir leo a bheith páirteach in imeachtaí na scoile. Bíonn said ag obair i bpáirtíocht le bainistíocht na scoile, leis an gCoiste Tuismitheoirí agus leis an bhFoireann chun an scoil a fheabhsú.

Bíonn cruinnaithe ar siúil dhá uair gach téarma ag am lóin le M.Cáit.


Dáil na Scoile

Meantoirí

Leas Uachtarán agus Uachtarán de Dháil na Scoile