Dáil na Scoile

Dáil na Scoile


Is struchtúr ionadaíoch é Dáil na Scoile do na daltaí amháin, trínar féidir leo a bheith páirteach in imeachtaí na scoile. Bíonn said ag obair i bpáirtíocht le bainistíocht na scoile, leis an Cóiste Tuismitheoirí agus leis an bhFoireann chun an scoil a fheabhsú.

Bíonn cruinnaithe ar siúil dhá uair gach téarma ag am lón le M. Síona.


Dáil na Scoile

Meantoirí

Leas Uachtarán agus Uachtarán de Dháil na Scoile