+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

A Thuismitheoirí /Caomhnóirí
In consultation with Ossory Youth and in conjunction with the parent’s
council, we are pleased to inform you that an
information evening for parents will take place this
Monday 22nd April from 7:30-9:30. At the School.
The title of the workshop/information evening is “Teen
Matters” and will cover areas of concern pertaining to
teenagers.
All parents are welcome to attend.

Ag dul i gcomhairle le Ossory Youth agus leis an gCoiste na dTuismitheoirí, tá áthas orainn a chur in iúl go mbeidh Oíche eolais do thuismitheoirí ar siúl
Dé Luain 22ú Aibreán ó 7.30 go 9.30.Sa Scoil.
Is é an teideal atá ar an gceardlann nó tráthnóna eolais ná “Cursaí
Dhéagóirí” (“Teen Matters”) agus clúdóidh sé réimsí imníocha a bhaineann le
déagóirí.
Fáilte roimh chách.