+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Táimid sa 5ú háit agus Seachtain 1 curtha dínn – coinnigí oraibh!! We are in 5th place after Week 1 – keep it up!!

13km an duine ar meán sa chéad seachtain – 13km per person on average last week – maith sibh uile, agus tógfaimid air sin!

Well done to everyone who has taken part so far in ‘Move for your School’. As you can see from the table, we only have 45 members taking part at this stage, but there’s no aversion to putting in the effort on our part! Comhghairdeas le gach duine atá páirteach agus maith sibh! Mar a fheiceann sibh níl againn ach 45 baill ach níl aon drogall orainn!
Níl sé ró-dhéanach páirt a ghlacadh – tá an nasc agus gach eolas ar fáil ar Teams. It’s not too late to take part. Students and staff will find the link and all info needed on Teams.

Má tá an aip Strava in úsáid, bí i do bhall den chlub scoile, agus déan taifead ar do ghníomhaíochtaí mar ‘Run’. If using the Strava app, make sure to join the school club, and record all activities (walk, cycle, etc) as ‘Run’.

Míle buíochas leis an KRSP (Kilkenny Recreation & Sports Partnership) atá á stiúradh – táimid go mór faoi chomaoin acu agus le M.Caoimhe atá á eagrú sa scoil – míle buíochas! A huge thanks to KRSP who are organising the event during the month, and to M.Caoimhe for co-ordinating in the school.

Pointí le lua – Some points to note from KRSP:

  • Beidh KRSP ag spotseiceáil, ag déanamh cinnte nach bhfuil aon duine ag briseadh aon churiarrachtaí domhanda, mar sin bígí ionraic – tá sibh ag déanamh go hiontach!
  • The KRSP will conduct spotchecks, to make sure no-one is breaking world records! Make sure that you are genuine in your submission of information – you’re making great headway thus far!
  • Má tá aon duine sa ghrúpa neamhghníomhach, íslíonn sé an meánscór, mar sin bainfear aon bhall neamhghníomhach den ghrúpa roimh dheireadh an tseachtain seo.
  • Any inactive members bring down the average score, so inactive members will be removed by the end of the week – to stay in, get moving even on a short walk or run, every km counts!

Go n-éirí libh!!